Religie in een Open Samenleving

De navolgende vier essays onderzoeken de rol en de plaats van religie in onze Westerse samenleving. Ze zijn geschreven door Dick Wursten en bedoeld voor iedereen die wel eens iets dieper over dit onderwerp wil nadenken dan een krantenartikel, blog of opiniestuk lang is. U kunt het boek online lezen of downloaden als e-book (epub). Over de auteur: www.dick.wursten.be

Inhoudsopgave van de essays

De links brengen u rechtstreeks naar de gewenste plek in het hoofdstuk. In de desktopview blijft dit overzicht beschikbaar in de sidebar.

Deel 1: Religie, een genealogisch onderzoek


Deel 2: De identiteitscrisis van de christelijke religie


Deel 3: Vrijheid en godsdienst, een haat-liefde verhouding


Deel 4: Het imperialisme van de religieuze identiteitsmarker


Nabeschouwing: Religie als een culturele (f)actor


© Dick Wursten: fair use policy: d.w.z. alle gebruik toegestaan mits vermelding van de bron.