Peter Berger

Peter Berger (1929-2017) was een invloedrijk godsdienstsocioloog. Zijn boek uit 1967 The Sacred Canopy vestigde zijn naam op dit terrein. In dit boek past hij de sociologische theorie die hij samen met Luckmann ontwikkelde over de menselijke samenleving tout court, toe op de godsdienstige instellingen. Die theorie (sociaal constructivisme) wil zeggen dat de vormgeving van de samenleving  1. een ‘voortbrengsel … Continue Reading

West-Europa zonder ‘De Verlichting’ (What if – Pagden)

Een alternatieve geschiedenis van West-Europa (Anthony Pagden, The Enlightenment and why it still matters) doet een gedachtenoefening: Wat als Reformatie, Renaissance en Verlichting niet zouden hebben doorgezet… [een tamelijk gloomy verhaal]. En dan een parallelverhaal over hoe de Verlichting in de Arabische wereld wel degelijk is gefnuikt, zo ca. 1150 What if, to begin with, the Protestant Reformation had … Continue Reading

Religie in een Open Samenleving

Een vierledig onderzoek naar de rol en de plaats van religie in onze Westerse samenleving (post-modern, post-christelijk, post-seculier) door Dick Wursten, theoloog & historicus te Antwerpen. Voor iedereen die wel eens iets dieper over dit onderwerp wil nadenken dan een krantenartikel, blog of opiniestuk lang is. Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u hier. Hieronder een shortcut naar … Continue Reading